Kolejny sukces na koncie SCE

Szczecińskie Centrum Edukacyjne otrzymało Certyfikat UCZCIWA FIRMA. Jest to komercyjna inicjatywa powstała w odpowiedzi na potrzeby rynku, zarówno jego części B2B, jak i konsumenckiej.

Proces certyfikacji firmy składa się z 3 głównych etapów: rejestracji, weryfikacji złożonych dokumentów oraz procedury certyfikacyjnej. Uczciwość firm certyfikowanych nie jest sprawdzana jedynie pod kątem uczciwości wobec klientów oraz partnerów biznesowych. Sprawdzane są między innymi zaległości finansowe wobec organów państwowych, przeprowadzane wywiady wśród pracowników pod kątem przestrzegania ich praw oraz wykorzystywane są techniki data mining w celu ostatecznego uwiarygodnienia sprawdzanej firmy. Każda firma, która uzyskała Certyfikat, jest wpisana do Rejestru Firm Certyfikowanych.

Co oznacza to wyróżnienie dla SCE :

  • Zwiększenie wiarygodności firmy
  • Prestiż wynikający z posiadania uznanego certyfikatu
  • Atut w negocjacjach, gdzie podstawą jest zaufanie
  • Poprawa wizerunku firmy w oczach klientów
  • Możliwość otrzymania feedbacku w sytuacjach, gdy wizerunek firmy jest zagrożony